Haber Gönder Künye İletişim
  • Altın (Has) 220.39 225.88
  • Dolar 5.6481 5.6582
  • Euro 6.5039 6.5156
Oturum Aç Üye Ol

DÖRT İL MÜDÜRÜ, 81 İLDE FARKLI EK GÖSTERGE ALIYOR
16 Kasım 2017 Perşembe 10:59
Sayıştay Başkanlığı, il basın ve halkla ilişkiler müdürleri, il mahalli idareler müdürleri, il planlama ve koordinasyon müdürleri ve il yazı işleri müdürlerinin 81 ilde farklı ek göstergeler aldığını tespit etti

Sayıştay Başkanlığı, 2016 yılına yönelik İçişleri Bakanlığı denetim raporunda, dört il müdürü için 81 ilde farklı ek göstergeler uygulandığını tespit etti.

Sayıştay söz konusu hususun daha önceki yıllarda da tespit edilmiş olmasına rağmen hala çözülmemiş olduğuna dikkat çekti.

İŞTE SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BULGU 6: Valiliklerde Görevli Aynı Ünvanlı Müdürlere Farklı Ek Gösterge Oranlarının Uygulanması

Valilik bünyesinde çalışan il basın ve halkla ilişkiler müdürleri, il mahalli idareler müdürleri, il planlama ve koordinasyon müdürleri ve il yazı işleri müdürlerinin aynı hukuki statüde bulunmalarına rağmen, farklı ek göstergeler üzerinden maaş aldıkları tespit edilmiştir.

657 sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak, söz konusu Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamları üzerinden hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu II sayılı cetvelin l inci sırasında yer alan Bakanlık il müdürlerinden Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar için 3600, 4 üncü sırasında sayılan ve diğer illerde görev yapan Bakanlık il müdürleri ile nüfus ve vatandaşlık müdürleri için ise 3000 ve I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Bölümü (i) bendinin l inci fıkrasında da Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup da ilgili cetvellerde unvanları sayılmayanlardan 1 inci dereceden aylık alan ve yüksek öğrenim görenler için ise 2200 ek gösterge üzerinden ödeme yapılacağı belirtilmiştir.

Bu nedenle valiliklerde çalışan il mahalli idareler müdürlerinin, il yazı işleri müdürlerinin, il basın ve halkla ilişkiler müdürlerini ve il planlama ve koordinasyon müdürlerinin bakanlık il müdürü olarak kabul edilmeleri halinde, Ankara, İzmir ve İstanbul'da görev yapıyorlarsa 3600, diğer vilayetlerde görev yapıyorlarsa 3000 ek gösterge üzerinden maaş almaları gerekmektedir. Söz konusu unvanlara haiz görevlilerin bakanlık il müdürü olarak kabul edilmemeleri durumunda ise, 1 inci dereceden aylık alıyor ve yükseköğrenim görmüşlerse, 2200 ek gösterge üzerinden aylık almaları icap etmektedir.

Halbuki KBS'den alınan 2016 yılı Aralık ayına ait maaş bordroları üzerinden yapılan incelemede söz konusu unvanlara haiz müdürler arasında, alınan ek göstergelere ilişkin farklılıkların çok yaygın olduğu tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda il yazı işleri müdürlerinin ek gösterge puanları incelendiğinde örneğin; İstanbul İl Yazı İşleri Müdürünün 3600 ek gösterge üzerinden maaş alırken, İzmir İl Yazı İşleri Müdürünün 2200 ek gösterge üzerinden maaş aldığı anlaşılmaktadır. 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde müdürlerin, bakanlık il müdürü sayılmaları durumunda, İzmir'de de İstanbul'da da 3600 ek gösterge üzerinden maaş almaları gerekmekte olup, bakanlık il müdürü sayılmamaları durumunda ise 2200 ek gösterge üzerinden maaş almaları icap etmektedir. Fakat mevcut durumda İstanbul İl Yazı İşleri Müdürü, İstanbul 4 üncü İdare Mahkemesi'nin 27.10.1999 tarihli 1999/1309 sayılı kararı gereğince 3600 ek gösterge üzerinden ücret aldığı tespit edilmiştir. Diğer farklı ek gösterge puanlarının bir kısmının da yargı kararlarına isnat ettiği yapılan incelemede anlaşılmıştır.

Bahsi geçen husus İçişleri Bakanlığının önceki yıl denetimlerinde de tespit edilerek bulgu konusu yapılmış olup, bu husus 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporuna alınmıştır. Ancak uygulamanın 2016 yılı denetimlerinde de aynı şekilde devam ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, valiliklerde görevlendirilen ve aynı statüde olan il basın ve halkla ilişkiler müdürleri, il mahalli idareler müdürleri, il planlama ve koordinasyon müdürleri ve il yazı işleri müdürlerinin farklı ek göstergeler üzerinden maaş almalarının, kanun önünde eşitlik ilkesini zedelediği düşünülmektedir.

İli

İl Basın ve

Halkla İlişkiler

Müdürü

İl Mahalli

İdareler Müdürü

İl Planlama ve

 

 

Koord. Müdürü

İl Yazı İşleri

Müdürü

Adana

 

3000

3000

3000

Adıyaman

2200

2200

2200

2200

Afyonkarahisar

2200

2200

 

3000

Ağrı

 

2200

  

Aksaray

3000

3000

3000

3000

Amasya

3000

2200

2200

2200

Ankara

2200

2200

2200

 

Antalya

3000

2200

3000

2200

Artvin

 

2200

2200

2200

Aydın

2200

2200

2200

2200

Balıkesir

3000

3000

3000

3000

Bartın

  

2200

2200

Batman

2200

2200

 

2200

Bayburt

2200

  

2200

Bilecik

2200

2200

 

1600

Bingöl

2200

2200

2200

2200

Bitlis

3000

3000

  

Bolu

2200

2200

2200

2200

Burdur

2200

3000

3000

3000

Bursa

3000

3000

3000

3000

Çanakkale

3000

3000

3000

3000

Çankırı

 

2200

2200

2200

Çorum

2200

2200

2200

 

Denizli

2200

2200

3000

2200

Diyarbakır

 

2200

 

3000

Düzce

3000

3000

3000

3000

Edirne

3000

3000

 

3000

Elazığ

2200

2200

2200

2200

Erzincan

 

3000

3000

3000

Erzurum

1100

2200

 

2200

Eskişehir

3000

3000

 

3000

Gaziantep

2200

2200

 

2200

Giresun

3000

 

3000

3000

Gümüşhane

3000

 

2200

 

Hakkari

2200

2200

  

Hatay

3000

3000

3000

3000

Iğdır

3000

3000

 

3000

Isparta

2200

2200

2200

2200

İstanbul

 

2200

 

3600

İzmir

2200

2200

2200

2200

Kahramanmaraş

3000

3000

3000

3000

Karabük

2200

2200

2200

2200

Karaman

2200

3000

2200

 

Kars

 

2200

 

1100

Kastamonu

2200

2200

2200

2200

Kayseri

2200

2200

3000

2200

Kırıkkale

 

2200

2200

2200

Kırklareli

3000

3000

3000

3000

Kırşehir

2200

2200

2200

2200

Kilis

3000

1600

 

2200

Kocaeli

2200

3000

2200

2200

Konya

3000

3000

3000

3000

Kütahya

 

3000

3000

3000

Malatya

3000

3000

3000

3000

Manisa

2200

2200

2200

3000

Mardin

 

2200

2200

2200

Mersin

3000

3000

3000

3000

Muğla

2200

2200

2200

2200

Muş

2200

2200

2200

2200

Nevşehir

2200

2200

3000

2200

Niğde

2200

 

2200

2200

Ordu

2200

2200

3000

2200

Osmaniye

3000

3000

3000

3000

Rize

2200

  

2200

Sakarya

2200

2200

2200

2200

Samsun

2200

2200

2200

2200

Siirt

2200

2200

 

2200

Sinop

 

2200

2200

2200

Sivas

3000

3000

3000

3000

Şanlıurfa

2200

3000

3000

3000

Tekirdağ

2200

3000

3000

3000

Tokat

 

2200

2200

2200

Trabzon

3000

3000

2200

2200

Tunceli

2200

2200

  

Uşak

 

2200

3000

2200

Van

3000

3000

 

3000

Yalova

3000

3000

3000

3000

Yozgat

2200

 

2200

2200

Zonguldak

3000

3000

2200

3000

Kamu idaresi cevabında; özetle Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan il müdürlerinin, Sayıştay 3. Dairesinin, Bakanlığın 2013 yılı hesabının yargılamasına ilişkin, 151 nolu ilamını dayanak göstererek, 3000 ek gösterge rakamından yararlanmak istedikleri; bunun üzerine Bakanlıkça Maliye Bakanlığından görüş talep edildiği; Bakanlığın 20.08.2015 tarihli ve 7379 sayılı cevabi yazısında, söz konusu unvanların Kanunda belirtilen Bakanlık İl Müdürü statüsünde olmadıklarından 2200 ek gösterge puanından yararlanmaları gerektiğinin belirtildiği, ayrıca Maliye Bakanlığının daha önceki görüşlerinin de aynı doğrultuda olduğu, Sayıştay lamı ile Maliye Bakanlığının görüşlerinin farklı olmasından dolayı oluşan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için, Hukuk Müşavirliğinin isteği doğrultusunda Danıştay Başkanlığından istişari görüş sorulduğu, alınan cevabi yazı ekindeki Danıştay Birinci Dairesinin 12.05.2016 tarihli ve E:2016/579, K:2016/709 sayılı kararında, aylıklarına 3000 ek gösterge rakamı uygulanacak kadro unvanlarının sayma yöntemiyle belirlenmesi nedeniyle Kanunda sayılmayan kadro unvanları için kıyas yoluyla uygulama yapılmasının hukuken mümkün olmadığının belirtildiği, akabinde ise, Valiliklerden konuya ilişkin görüş ve cevapların alınmasının sorunun giderilmesi açısından daha doğru olacağının değerlendirilmesi sebebiyle Maliye Bakanlığından alınan görüş yazısı ile Danıştay Birinci Dairesi kararının uygulamaya esas olmak üzere 81 İl Valiliğine gönderilerek gerekli duyurunun yapıldığı belirtilmiştir. Özetle; Kurum cevabında, Maliye Bakanlığından alınan görüşlerde ve Danıştay 1. Dairesi Kararında uygulanması gereken ek göstergenin 2200, Sayıştay 3. Dairesi kararında ise 3000 olması gerektiği belirtilmesi sebebiyle bulguda belirtilen farklı ek gösterge uygulamalarına neden olunduğu ifade edilmiştir.

Sonuç olarak bahsi geçen husus, İçişleri Bakanlığının önceki yıl denetimlerinde de tespit edilerek bulgu konusu yapılmış olup, benzer mahiyetteki kamu idaresi cevabı uyarınca 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporuna alınmıştır. Ancak uygulamanın 2016 yılı denetimlerinde de aynı şekilde devam ettiği anlaşılmıştır.

Valiliklerde görevlendirilen ve aynı statüde olan il basın ve halkla ilişkiler müdürleri, il mahalli idareler müdürleri, il planlama ve koordinasyon müdürleri ve il yazı işleri müdürlerinin farklı ek göstergeler üzerinden maaş almalarının, kanun önünde eşitlik ilkesini zedelediği idare tarafından da kabul edilmiştir. Ancak mevcut durumun idari görüş ve yargı kararları arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı anlaşılmış olup; farklı ek göstergeler üzerinden maaş ödemesinde bulunulmasının önüne geçilmesi ve aynı hukuki statüdeki kişilerin aynı ek gösterge üzerinden maaş almalarını temin edecek çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.

MEMURLAR.NET
MÜLKİ İDARE sayfasını
MÜLKİ İDARE hesabını

HABER HAKKINDAKİ YORUMLAR

Yorum Yaz
Büyük harflerle yazılan, yasalara aykırı; küfür, hakaret, dil, din, ırk ayrımı ifadeleri içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Bu bölüme yorum yazmakla, ip adresinizin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ise ip adres bilginizin yetkililerle paylaşılacağını kabul etmiş olursunuz.

RESİM GALERİ

MUCİZE DEĞİŞİME SİZ DE TANIK OLUN!

Mucize değişime siz de tanık olun!

İŞTE RAFLARDA YERİNİ ALAN SON KİTAPLAR!

Psikolojiden, polisiyeye, bakım ve güzellikten, komediye işte en son çıkan kitaplar!

FETÖ BASKINI BYLOCKÇU POLİSLER VE JANDARMALAR LİSTEDE

FETÖ baskını bylockçu polisler ve jandarmalar listede

750 BORDO BERELİ ORAYA GÖNDERİLDİ

750 BORDO BERELİ ORAYA GÖNDERİLDİ

HOLLANDA İLE İLGİLİ 7 İLGİNÇ BİLGİ!

HOLLANDA İLE İLGİLİ 7 İLGİNÇ BİLGİ!

KURBAN BAYRAMI KARİKATÜRLERİ

KURBAN BAYRAMI KARİKATÜRLERİ

GENELKURMAY KARARGAHINDAKİ BU SİVİLLER KİM?

Genelkurmay karargahındaki bu siviller kim?

SOKAKTA NELER OLUYOR...

Büyük kentlerde yollar kesildi, herkes endişe içinde yer yer tankların önüne geçen vatandaşlar var

SADETTİN KÖPEK

İşte gerçek Sadettin Köpek

KABE'NİN KAPISI AHMET DAVUTOĞLU'NA AÇILDI

VİDEO GALERİ

İŞÇİ BABANIN VE ATANAMAYAN OĞLUNUN KLİBİ (bizim oğlanın rahatına bak)
Öğretmenin yürek burkan hikayesi
Arda Turandan muhteşem gol
İDAM CEZASINA ÇARPTIRILAN MUHAMMED MURSİNİN SON SAVUNMASI
engelliler haftası
GÖZÜMÜN NURU NAMAZ DİYEN ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ
ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÇIĞLIKLARI
BAYRAĞI ERMENİLERE BIRAKMAYAN KAHRAMAN TÜRK
ÇANAKKALE ZAFERİ TANITIM FİLMİ YAYINLANDI
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Önemli Açıklamalar

ÇİZGİLERİN DİLİNDEN

GÜNÜN SÖZÜ